RONG KHÔ VÀ MỨT RONG

RONG SỤN KHÔ

50.000

SẢN PHẨM TỪ SEN

TRÀ HẠT SEN

90.000

SẢN PHẨM TỪ SEN

BỘT HẠT SEN

230.000