Hiển thị tất cả 12 kết quả

– Ruốc khô

– Đu đủ khô (làm dưa món/nấu nước dùng)

– Rong sụn khô (loại giòn/loại mềm)

– Măng le khô

NGUYÊN LIỆU KHÔ CHẾ BIẾN

Đu đủ bào sợi khô Ông Thắng- 200g

95.000

NGUYÊN LIỆU KHÔ CHẾ BIẾN

Măng le khô ÔNG THẮNG – 1kg

585.000

NGUYÊN LIỆU KHÔ CHẾ BIẾN

Ruốc khô ÔNG THẮNG – 200G

90.000
60.000
60.000

NGUYÊN LIỆU KHÔ CHẾ BIẾN

Xá bấu (củ cải muối) Ông Thắng- 500g

150.000

NGUYÊN LIỆU KHÔ CHẾ BIẾN

Củ cải khô ÔNG THẮNG – 100G

130.000

NGUYÊN LIỆU KHÔ CHẾ BIẾN

Măng le khô ÔNG THẮNG – 150G

90.000