Chúng tôi là ai?

Hiểu được các phương pháp đôi khi có hại của nông nghiệp hiện đại, chúng tôi bắt đầu sản xuất cho các sản phẩm hữu cơ chất lượng .

Công việc Ông Thắng

Chúng tôi tin rằng đó là cách tốt nhất để truyền cảm hứng cho cộng đồng của chúng tôi đem đến hương vị các sản phẩm thực tế, theo mùa

Phát triển

Chúng tôi đặc biệt quan tâm để lựa chọn và phát triển các giống cây trồng cụ thể trong đó hương vị đặc biệt là trọng tâm, với quyết tâm mang lại sản phẩm có hương vị tốt nhất.