– bột hạt sen,
– trà hạt sen,
– hạt sen lứt khô, nửa mảnh, bỏ tâm.